Current section:

Menu


Margriet Willemien Aardema

Persoonsgegevens
Achternaam Aardema
Achternaam variant(en)
Voornaam, voorvoegsel(s) en tussenvoegsel(s) Margriet Willemien 
Geslacht Vrouw
Datum van invoer 5 december 2006, 08:02:07
Datum laatste mutatie 5 augustus 2009, 12:34:55


Promotie(s)  

Promotie 1

Datum 22 november 2000
Plaats Groningen
Discipline Geneeskunde
Titel dissertatie The uteroplacental circulation in hypertensive disorders of pregnancy; Doppler ultrasound and histopathological studies
Aanvraagnummer Elektronisch document; 42B 2020; 46B 3280; i450  Meer informatie in SmartCat
Promotor(en) Aarnoudse, F.G.
Soort proefschrift, publiek
Fulltext online? Ja
Datum van invoer 18 december 2008, 09:45:00
Datum laatste mutatie 5 augustus 2009, 12:36:23

 
Naar boven